زندخت شیرازی، دختران ایران، جمعیت انقلاب نسوان

فخرالملوک زندپور (١٢٨٨-١٣٣١) که با اسم «زنددخت شیرازی» و به تدریج «زندخت» مینوشت و میسرایید، بنیانگزار « انجمن انقلاب نسوان» در ۱۳۰۶ ش.\ ۱۹۲۷ م. و ناشر نشریهء «دختران ایران» بود. وی در مورد خودش مینویسد به علت آزادیخواهی و خواستن آزادی نسوان بارها مورد تحقیر و تکفیر ملایان و …